Zapewnienie bezpieczeństwa klientów COVID -19

Nasi drodzy klienci w związku z decyzją rządu o objęciu całego kraju strefą żółtą od dnia 10.10.2020r. przypominamy o wytycznych w branży gastronomicznej. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno Waszego jak i naszego bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, a także ich przestrzeganie.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów COVID -19

 

 

 • Prosimy o utrzymanie 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, ( naklejki na podłodze);
 • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu (dozownik przy pierwszym okienku – punkt składania zamówień);
 • Na przerwach obiadowych tj. 10:30, 11:25, 12:20, 13:15 na stołówce mogą przebywać tylko osoby, które spożywają posiłki zakupione na stołówce;
 • Przy jednym stoliku mogą przebywać tylko dwie osoby;
 • W pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Maksymalna liczba osób przebywających na przerwie obiadowej jest wyznaczona ilością nakrytych stołów konsumpcyjnych;
 • Przy wejściu na stołówkę wymagane jest noszenie osłony ust i nosa do momentu zajęcia miejsca przy stole i konsumpcji;
 • Stoły dezynfekowane są każdorazowo po zakończonej konsumpcji;
 • Powierzchnie wspólne tj. okienko wydawcze – dezynfekowane jest co 15 minut;
 • Pomieszczenia konsumpcyjne są stale wietrzone;
 • Wyłączono z użycia wszystkie przestrzenie samoobsługowe, a także dozowniki do samoobsługowego nalewania napojów;
 • Pracownik dezynfekujący salę posiada maseczkę lub przyłbicę;
 • Wydawanie zamówień na wynos odbywa się w torbach papierowych i bezkontaktowo;
 • Rekomendujemy płatności bezgotówkowe (terminal płatniczy lub przelew bankowy);
 • Usunięto z Sali jadalnej obrusy, wazony. Na stołach znajdują się sztućce i serwetka gastronomiczna co oznacza, że dany stół jest przygotowany do konsumpcji i zdezynfekowany
 • Na okienkach wydawczych zamontowano okna z pleksi.