Abonament

Abonament za wrzesień dla uczniów:  

ilość dni x stawka = kwota do zapłaty

 

IV ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI: cennik od 01.07.2020

L.p. nr umowy ilość dni do odliczenia kwota
1. 01/09/2020 0,00
2. 1/09/2020 0,00
3. 2/09/2020 0,00
4. 3/09/2020 1 13,00
5. 4/09/2020 2 26,00
6. 5/09/2020 1 13,00
7. 6/09/2020 4 52,00
8. 7/09/2020 0,00
9. 08/09/2020 0,00
10. 09/09/2020 4 52,00
11. 10/09/2020 1 13,00
12. 11/09/2020 0,00
13. 12/09/2020 0,00
14. 13/09/2020 0,00
  1. Ceny posiłków / usług:
  2. a) posiłki abonamentowe: Dowóz + 2,00 zł (w tym cena opakowania):

– cały obiad 16,00 zł

– II danie 13,00 zł

b) posiłek jednorazowy – cały obiad 19 zł, II danie 16 zł, zupa 5,00 zł

c) spakowanie posiłku na wynos (do każdego opakowania jednorazowego) 1,00zł

  1. W abonamencie opłata pobierana jest za posiłki przygotowane do wydania z wyłączeniem odwołań zgłoszonych we właściwy sposób(tj. Jak w V pkt. 2). Nieobecność na obiedzie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności i nie stanowi podstawy do zwrotu lub odliczenia w kolejnym miesiącu.

3.Podstawą należności za abonament w danym miesiącu oblicza się z wzoru:

CENA posiłku w abonamencie x ILOŚĆ DNI szkolnych w danym miesiącu

= NALEŻNOŚĆ

  1. Należność za posiłki abonamentowe można uiszczać wyłącznie od 01 do maksymalnie 12 dnia miesiąca na rachunek bankowy. W gotówce do 5 dnia danego miesiąca od 8.00 do 13.30. Przy czym brak wpłaty nie jest traktowany jako rezygnacja z zamówienia.
  2. W przypadku niezapłacenia należności w terminie oraz braku porozumienia w kwestii uregulowania powstałego zadłużenia – ajent ma prawo odmówić żywienia osoby sytuacja dotyczy (zaprzestać realizacji zamówienia).”Płatnik” zgodnie z podpisaną kartą zgłoszenia (zamówieniem) jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty za posiłki zamówione i przygotowane do wydania.

 

 

 

  • Abonament = Ilość dni x cenna (wg zdeklarowanej kwoty na umowie) dni zgłoszonej nieobecności z poprzedniego miesiąca
  • Płatności w gotówce lub kartą przyjmowane od 01-05 dnia każdego miesiąca
  • Płatności przelew od 01-12 dnia każdego miesiąca
  • Przyjmujemy płatności, także bonami JSW SA

Prosimy o terminowe regulowanie należności.